Regulamin obiektu

REGULAMIN APARTAMENTÓW WAKACYJNYCH FULAY

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem wynajmu. Akceptacja regulaminu jest konieczna do realizacji usługi.

1. Po zapoznaniu się z ofertą wynajmu Klient telefonicznie lub drogą elektroniczną dokonuje rezerwacji wstępnej.
2. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie nie mniejszej niż 50%, w terminie do 2 dni od dnia dokonania rezerwacji. Wpłaty należy dokonywać na podane niżej konto.
Sezonowe Apartamenty Wakacyjne Fulay
ul. Relaksowa 17
84-105 Karwia
BANK PEKAO S.A. I/O Gdynia

65 1240 1239 1111 0000 1656 8848
3. Wpłata zadatku w podanym terminie jest jednoznaczna z zawarciem umowy wynajmu oraz akceptacją regulaminu.
4. Brak wpłaty w określonym terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji o czym Klient nie musi być poinformowany.
5. Pozostała część należności płatna w dniu przyjazdu – gotówką, kartą lub przelewem.
6. Rezerwację potwierdzamy mailem lub telefonicznie. Za wynajem apartamentu wystawiamy faktury VAT ( na życzenie ) – zgłoszenie przy meldowaniu gości.
7. Doba kończy się o godzinie 11.00 a zaczyna o godzinie 16.00
8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji należy zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia w którym, upływa termin najmu apartamentu. Uwzględniamy życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości i posiadania wolnych miejsc.
9. Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, w apartamencie może przebywać tylko przewidziana ilość osób.
10. osoby niezameldowane odwiedzające naszych gości mogą przebywać w apartamentach w godzinach 10.00-22.00. po uprzednim zgłoszeniu i pozostawieniu dowodu tożsamości na recepcji.
11. Fulay nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy lub przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe prosimy: nie rzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki, wnosić i przechowywać materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń, palić papierosów w apartamentach. Nie dopuszcza się korzystania z grilla.
13. Prosimy o zachowanie ogólnie przyjętych norm zachowania społecznego, a w szczególności ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00.FULAY nie przyjmuje zwierząt.
14. Przed opuszczeniem apartamentu lub położeniem się do snu gość powinien: zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okna lub unieruchomić je w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wichru lub innych zjawisk atmosferycznych; wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.
15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Po zakończonym okresie wynajmu, dokonane zostaną, w obecności Klienta, oględziny stanu wyposażenia.
16. W przypadku zagubienia kluczy klient zostanie obciążony kwotą 50 zł.
17. Z basenów mogą korzystać wyłącznie goście FULAY zgodnie z okazanym regulaminem przy basenie. Basen czynny od 9:00 do 20:00.
18. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu FULAY może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań załogi FULAY, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
19. Prosimy gości o zgłaszanie wszystkich niedogodności w związku z pobytem w apartamentach, a także ewentualnych awarii i szkód.
20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji FULAY przechowa przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
22. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 60 dni przed datą planowanego pobytu wpłacony zadatek NIE PODLEGA ZWROTOWI.
21. Wcześniejszy wyjazd gościa nie upoważnia do żądania zwrotu wpłaty za niewykorzystany pobyt.
22. Jakiekolwiek zmiany rezerwacji muszą być dokonane w formie pisemnej i będą zawierane na zasadzie dobrowolnego porozumienia stron.
23. Rozliczenia za pobyt następuje pierwszego dnia przy meldowaniu gościa, przed otrzymaniem kluczy. Należność płatna gotówką lub okazana dokonanym przelewem, przy czym środki muszą znaleźć się na koncie najpóźniej w dniu przyjazdu.
24. Osoby zameldowane otrzymują opaski identyfikacyjne.
25. Przy meldunku pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 pln.
26. Zabrania się bezwzględnie do korzystania z wszelkiego rodzaju grzejników poza udostępnionymi przez Fulay.

27. Zameldowanie Gościa następuje po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisaniu karty meldunkowej.
28. Obiekt Fulay nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na miejscach postojowych Fulay czy poza terenem obiektu.
29. Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany.

PRZEKAZUJĄC DO WIADOMOŚCI SZANOWNYCH GOŚCI NINIEJSZY REGULAMIN ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W NASZYCH APARTAMENTACH.